FRA-lagen står för Försvarets Radioanstalt och syftet med lagen är att reglera på vilket sätt det så kallade Försvarets radioanstalt får använda sig av kommunikation i dem kablar som passerar Svenska gränsen. Mer innefattande menas kablar som telefon och internettrafik. Ett mer avancerat ord för den här branschen är signalspaning. FRA-lagen inskaffades den 1 Januari 2009 men var på tal och i många intensiva debatter redan den 18 Juni 2008. Det förekommer ofta hot mot militären samt yttre hot. Där ingår och innefattar även terrorism, spridning av massförstörelsevapen, alltså vapen som bomber som kan förstöra stora platser, samt skydd av svensk trupp utomlands. Dessutom hittar man även hot till den tekniska infrastrukturen på dessa kablar och linjer.

Tvungna lämna ut data till FRA

Du som kanske är riktigt intresserad av detta eller ett det rör din vardag undrar säkert hur denna signalspaning fungerar och hur ska den bedrivas? Jo, alla tele- och internetoperatörer så som Telia, Telenor och så vidare är tvungna att göra datatrafiken till gänglig för FRA, alltså Försvarets radioanstalt. Detta är de tvungna att göra för att FRA sedan ska kunna filtrera ut den intressanta och väsentliga genom att använda sig av sökbegrepp. Sökbegrepp fungerar så att de reagerar på innehållet i eventuellt telefonsamtalen så som ord eller ett visst språk. Det kan även reagera på exempelvis telefonnummer, IP-adresser eller personnummer. Efter att Försvarets radioanstalt att sorterat ut det väsentliga i kommunikationen från utlandet så går informationen vidare till FRA:s personal som lyssnar av det. FRA har alltså tillgång till att lyssna av, men de har även tillgång till en sak till. Nämligen att de har rätt att använda sig av datatrafiken. Med det menas att de får ta reda på vem det är som kommunicerar med vem. Från vilken plats och vilken tid och massor med annat som kan vara viktigt att veta om, om det nu skulle vara något allvarligt som sökbegreppen sorterar ut.

Lagen kritiseras hårt

Detta kan tyckas vara en konstig lag och varför behövs en den eftersom internet är såpass utvecklat i dagens samhälle? Jo, eftersom internet och tekniken har växt så otroligt mycket så kommer Försvarets radioanstalt behöva vidga sina möjligheter inom avlyssning och kontroll. Allt inom lagen måste moderniseras för att FRA fortfarande ska kunna skydda rikets säkerhet. Annars kommer exempelvis hot från terrorister inkomma utan att vi i Sverige har en blekaste aning om det, och därmed inte kan bekämpas på ett effektivt och bra sätt. Man pekar även på att denna FRA-lag som tidigare har haft fria tyglar så att säga och varit oreglerade, numera fått riktlinjer och ramar trots att de har en såpass viktig uppgift.

Vad står på spel?

Tillåts FRA lagen har du som privat medborgare ingen rätt till ett digitalt privatliv. Om lagen genomfördes skulle försvaret i praktik kunna spionera på din internetanvändning, läsa din epost, se dina räknar, dina privata meddelande, se vad du streamar, vad du laddar ner, var du spelar på casino och de behöver inte fråga om lov. En liknande lag finns på plats i USA, det så kallade landet av de fria. Hyckleri. FRA lagen om den är genomförd skulle innebära mindre frihet till alla och även om syftet är att stoppa terrorism kan och kommer troligtvis detta att missbrukas. Precis som polis i tidigare fall har missbrukat känslig data hade detta kunnat ske här och det vill vi stoppa.

Denna FRA-lagen kritiseras, frågan är då varför? Jo för att lagen öppnas för massövervakning av människor som är oskyldiga och där med kränkning av medborgaren fri- och rättigheter. Detta växte och framförde väldigt tydligt och hård under riksdagens behandling. Ett exempel på en av kritiken mot lagen var att eftersom Försvarets radioanstalt får tillgång till all trafik runt om i landet behandlas alla vi människor som misstänkte vilket är emot normala rättsprinciper.

mobile