National Security Agency som förkortas till NSA är USA:s nationella säkerhetsmyndighet och är där med en federal myndighet. Den nationella säkerhetsmyndigheten lyder under försvarsdepartementet. Deras syfte som de jobbar med är liknande som vi har i Sverige som Försvarets radioanstalt jobbar med, singalspaning.

Ansvarar för samtal, internettrafik och signalspaning

National Security Agency är grundat den 4 november 1952 och som du precis läste så ansvarar de för USA.s inkommande och utgående samtal, internettrafik och singalspaning. I detta inkluderas avlyssning och spaning av radio, telefonsamtal, sms och internettrafik som bland annat innehåller mail. National Security Agency upprätthållet även krypterade kommunikationer för väldigt högt uppsatta befattningshavare. Det är nu på de senare åren som USA har erkänt att NSA existerar vilket de tidigare inte har gjort, då de under lång tid har nekat NSA:s existens. NU uppgest National Security Agency ha ungefär 30 000 anställda men det mer exakta antalet är hemlighets stämplat, så som även budgeten de har är sekretessbelagt. Förtaget SAIC som står för Science Applications International Coraportion, är en stor underleverantör till National Security Agency. De levererar den mesta utrustningen till spaningsarbetarna.

Under det kalla kriget som varade mellan 1946-talet till 1990-talet, var National Security Agency en stor del. Den större delen av USA:s totala anslag för NSA men efter kalla kriget har både National Security Agency och National Reconnaissance Office överskuggats av anslag i CIA som står för Central Intelligence Agency. Däremot under USA:s krig mot terrorn har National Security Agencys verksamhet utökats dramatiskt vilket syns tydligt i myndighetens finansiering på hela 53% från 2004 till år 2013. En underrättelsebudgeten som NSA fick är 2013 på hela 52,6 miljarder dollar erhöll de endast 10,8 miljarder dollar.

Liknande signal spaningen i Sverige

Vad är då National Security Agencys verksamhet och vad innefattar den är en stor fråga de du säkert frågar dig själv om du inte redan vet. Jo, det är ganska liknande uppgrad som våran signal spanings organisation i Sverige gör, alltså Försvarets radioanstalt. Att lyssna av trafiken som sker i landet samt mellan landet och länderna utomlands. De lyssnar av telefonsamtal samt har tillgång till att kolla av allt som har med tele- och datatrafik. Detta är ett stort uppdrag som National Security Agency gör mot staden och säkrar rikets säkerhet. Dessa organisationer, oberoende på vilket land men generellt i alla I-länder så har de en enorm bugdet och oftast gränslösa regler. De får oftast ta till vilka medel som helst och som de vill om det är något allvarligt som kan skada någon eller några av landets medborgare eller andra viktiga saker. Hur de har koll på alla detta samtal, mail, sms och andra kommunikationsmedel som går in och ut från landet är väldig svårt. Speciellt i USA eftersom det är ett så otroligt stort land och tekniken har växt enormt mycket på senaste tiden vilket gör det ännu svårare att ha koll på allt. I vissa fall kan man inte ens veta om man har koll på allt vilket ofta har resulterat i exempelvis ett terrordåd. De använder sig av bland annat sökmotorer.

computer